מעסיקים

עומדים לרשותך בכל תחום דיני העבודה בעסק – ליטגציה, רישוי והתנהלות שוטפת מיטבית

בין אם אתה מעסיק קטן, בינוי או גדול תוכל למצוא אצלנו מענה מקיף ומלא לכל הצרכים בתחום דיני העבודה בארגון:

 

ייצוג בכל הערכאות המשפטיות בהגנה מפני תביעות עובדים

הגשת ו/או מענה לצווי מניעה

הגשת תביעות כנגד עובדים 

ייצוג בהליכים מנהליים מול זרוע העבודה (טיפול בעיצומים כספיים)

ייצוג בתיקים פליליים בתחום דיני העבודה

הגנה מפני תובענות ייצוגיות

הגנה בתביעות של ארגוני עובדים/מעסיקים

הגנה בתביעות של קופות גמל ופנסיה

הגשת בקשות וייצוג  בפני הממונה על חוק עבודת נשים

ייצוג בפני ועדת התעסוקה במשרד הביטחון

רישיונות קבלי כ"א, שמירה, ניקיון

ניסוח הסכמי עבודה

הסדרת התקשרויות עם פרילנסרים

מניעת הטרדה מינית

פתרונות להעסקה בשעות נוספות

ליווי בהליכי סיום העסקה

יעוץ משפטי שוטף